0 (850) 307 0

İK Politikası

Biz Artimex Dış Ticaret & Danışmanlık, çalışanlarımızı en değerli varlığımız olarak kabul eden bir ihracat ve ithalat şirketiyiz. İnsan kaynakları politikamız, adil, şeffaf ve destekleyici bir çalışma ortamı sağlamayı amaçlar. Aşağıdaki prensipleri benimseriz;

İnsan Kaynakları Gelişimi: Çalışanlarımızın gelişimini destekler ve onlara sürekli eğitim ve fırsatlar sağlarız. Yeteneklerini ve potansiyellerini keşfetmeleri için destekleyici bir ortam yaratırız. Kariyer planlaması ve performans yönetimi süreçlerini kullanarak çalışanların büyümelerini teşvik ederiz.

Adil İstihdam İlkeleri: İşe alım süreçlerinde adil ve eşitlikçi davranırız. Çalışanlarımızın niteliklerine, deneyimlerine ve yetkinliklerine dayanarak terfi ve terfi fırsatları sunarız. Cinsiyet, ırk, din, etnik köken, yaş veya diğer herhangi bir ayrımcılık unsuru gözetmeksizin tüm çalışanlarımıza eşit muamele yaparız.

Çalışan Sağlığı ve Güvenliği: Çalışanların sağlık ve güvenliğini ön planda tutarız. Çalışma koşullarını iyileştirmek, riskleri azaltmak ve iş kazalarını önlemek için önlemler alırız. İş sağlığı ve güvenliği eğitimi ve farkındalık programları düzenleriz.

İş birliği ve İletişim: İşbirliğini teşvik eder ve etkili iletişimi destekleriz. Açık ve düzenli iletişim kanalları sağlar, çalışanların görüşlerini dinler ve geri bildirim süreçlerini uygularız. Çalışanlarımızı şirket hedefleri ve gelişmeler konusunda bilgilendiririz.

Çalışma Hayatı Dengelemesi: Çalışanlarımızın iş ve özel yaşam dengesini sağlamalarına olanak tanırız. Esnek çalışma saatleri, uzaktan çalışma seçenekleri ve tatil izinleri gibi politikalarımızla çalışanların iş ve aile yaşamlarını uyumlu hale getiririz.

Bu insan kaynakları politikasını tüm çalışanlarımızın anlayabileceği şekilde iletişim kurar ve uygularız. Çalışanlarımızın memnuniyetini artırmak, motivasyonlarını yükseltmek ve şirketimizin başarısını desteklemek için sürekli olarak politikamızı gözden geçiririz.