0 (850) 307 0

Etik İlkeler Politikası

Biz, Artimex Dış Ticaret & Danışmanlık, etik değerleri benimseyen ve uygulayan bir dış ticaret ve danışmanlık şirketiyiz. Müşterilerimize, çalışanlarımıza, tedarikçilerimize ve topluma karşı sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Aşağıdaki etik ilkeleri benimseyerek iş yapış şeklimizi yönlendiriyoruz:

Adil ve Şeffaf İş İlişkileri: İş ilişkilerimizi adil ve şeffaf bir şekilde yürütürüz. İş ortaklarımızla dürüst ve yapıcı bir iletişim kurarız. Sözleşmelere, anlaşmalara ve taahhütlere uygun hareket ederiz.

Yasal Uyumluluk: Tüm yürürlükteki yasalara ve düzenlemelere tam uyum sağlarız. Ticari faaliyetlerimizi etik ve yasal sınırlar içinde gerçekleştiririz. Rüşvet, yolsuzluk ve yasa dışı faaliyetlere kesinlikle karışmayız.

Müşteri Memnuniyeti: Müşterilerimizin memnuniyeti ve güveni önceliğimizdir. Kaliteli ürünler sunarız ve hizmetlerimizi müşteri taleplerine uygun şekilde sağlarız. Müşteri verilerini gizli tutar ve gizlilik politikalarına uygun hareket ederiz.

Çalışan Hakları: Çalışanlarımızın haklarına saygı gösteririz. İşe alım süreçlerinde adil davranırız ve çalışanlarımıza eşit fırsatlar sunarız. Çalışma koşullarını iyileştirmek, iş sağlığı ve güvenliği konularında önlemler almak ve çalışanlarımızın gelişimini desteklemek için çaba sarf ederiz.

Çevre Sorumluluğu: Çevreye olan sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Sürdürülebilirlik ilkelerini benimser ve çevresel etkileri azaltmayı hedefleriz. Kaynakları verimli kullanır, atıkları kontrol altında tutar ve çevre dostu uygulamaları teşvik ederiz.

Bu etik ilkeler politikasını tüm çalışanlarımızla paylaşır, anlatır ve uygularız. İş ortaklarımızı da etik standartlarımıza uygun davranmaya teşvik ederiz. Politikalarımızı sürekli olarak gözden geçirir ve geliştiririz, böylece etik değerleri merkeze alan bir şirket kültürü oluştururuz.