0 (850) 307 0

Çevre Politikası

Biz Artimex Dış Ticaret & Danışmanlık, faaliyetlerimiz sırasında çevresel etkilerimizi azaltmayı ve sürdürülebilirlik ilkesine uygun hareket etmeyi taahhüt eden bir ihracat ve ithalat şirketiyiz. Çevrenin korunması ve sürdürülebilir bir gelecek için aşağıdaki prensipleri benimsiyoruz:

Çevresel Performans: Çevresel etkilerimizi en aza indirmek ve kaynakların sürdürülebilir kullanımını teşvik etmek için çevresel performansımızı sürekli olarak değerlendiririz. Atık ve emisyonları kontrol altına alır, enerji ve su gibi kaynakları etkin bir şekilde yönetiriz.

Yasal Uyumluluk: Tüm çevre mevzuatına uyum sağlar ve yasal gerekliliklere tam olarak uyarız. İhracat ve ithalat süreçlerimizi çevre standartlarına uygun şekilde yürütürüz ve lisanslama, izin ve raporlama gerekliliklerini eksiksiz yerine getiririz.

Sürdürülebilir Tedarik Zinciri: Tedarikçilerimizi sürdürülebilirlik ilkelerine göre seçer ve onlardan çevre dostu uygulamaları benimsemelerini bekleriz. Sürdürülebilir ve adil ticaret ilkelerine dayanan tedarik zinciri yönetimi için iş birliği yaparız.

Eğitim ve Farkındalık: Çalışanlarımızı çevre konularında bilinçlendirir ve eğitimlerle destekleriz. Sürdürülebilirlik ve çevresel sorumluluklar hakkında farkındalığı artırmak için bilgi paylaşımı ve eğitim programları düzenleriz.

Sürekli İyileştirme: İş süreçlerimizi ve uygulamalarımızı sürekli olarak gözden geçirir ve iyileştirme fırsatlarını araştırırız. Çevresel etkiyi en aza indirme, yenilikçi çözümler bulma ve sürdürülebilirlik performansımızı geliştirme hedefiyle hareket ederiz.

Bu çevre politikasını tüm çalışanlarımızın katılımıyla benimseyerek ve sürekli olarak gözden geçirerek çevresel hedeflerimize ulaşmayı taahhüt ediyoruz. Şirketimizin çevre politikasını paylaşır, uygular ve şeffaf bir şekilde iletişimini sağlarız.